Yhdistys

Tietoa yhdistyksestä

Yhdistys-sivuille päivitämme ajankohtaiset asiat. Löydät sivuilta myös tietoa yhdistyksen historiasta ja toiminnasta.

Yhdistyksen hallitus 2015

Ari Vihertuuli, puheenjohtaja, vihertuuli(at)gmail.com
Ulla-Maija Arminen, varapuheenjohtaja
Heli Katajisto
Marleena Kantola
Kirsi Leino

Lars Rehn
Sirpa Rehn 

Elävän ravinnon yhdistys ry on perustettu  vuonna 1983. Jäsenmäärä on noin 1000. Yhdistys on uskonnollisesti, poliittisesti ja taloudellisesti sitoutumaton.

Yhdistyksen tehtävät

Yhdistyksen tarkoituksena on levittää tietoa elävästä ravinnosta sekä olla yhdyssiteenä ja tukena asian harrastajille. Tarkoituksena on kannustaa ihmisiä omatoimisuuteen terveyden vaalimisessa.

Yhdistyksen toiminta

- julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää jäsenlehteä
- järjestää kuukausittain, paitsi kesällä, yleisötilaisuuden (esitelmä ja keskustelu)
- järjestää pienryhmätoimintaa
- järjestää koulutusta, elävän ravinnon perus- ja jatkokursseja sekä puhelinneuvontaa
- myy elävän ravinnon kirjallisuutta
- vuokraa elävän ravinnon videoita