Kokoukset

Kutsu

Lämpimästi tervetuloa Elävä raakaravinto ry:n ylimääräiseen kokoukseen
ERY:n ylimääräinen kokous pidetään sunnuntaina 6.5.2018 kello 15.00-16.00 yhdistyksen tiloissa Helsingissä osoitteessa Museokatu 9 C 25 (käynti Vänrikki Stoolin katu 1 porttikäytävästä)
Kokouksen työjärjestys
 1. Avataan kokous
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Käsitellään yhdistyksen sääntöjen muuttaminen. Muutosesitys koskee vuosikokouksen järjestämistä. Esitetään, että yhden kokouksen sijaan järjestetään kaksi erillistä kokousta vuosittain. Toinen keväällä ja toinen syksyllä. Yksityiskohtainen sääntömuutos on nähtävissä osoitteessa www.elavaravinto.fi/yhdistys/kokoukset/
 6. Muut asiat
 7. Päätetään kokous
Hallitus

 

Muutosesitys: lisäykset punaisella, poistot yliviivattu
4§ Maksut
Jos kumpikin puoliso on liittynyt yhdistyksen jäseneksi, on avioparin/avoparin jäsenmaksu 150% yksityisen jäsenen jäsenmaksusta.
6§ Yhdistyksen kokoukset
Kutsu yhdistyksen kokouksiin on saatettava jäsenten tietoon viimeistään 14 päivää ennen kokousta yhdistyksen julkaisemassa kaikille jäsenille jaettavassa lehdessä tai jokaiselle jäsenelle lähetettävällä kirjallisella kutsulla tai jokaiselle jäsenelle lähetettävällä sähköisellä jäsentiedotteella.

Yhdistyksen vuosikokous on pidettävä helmikuun loppuun mennessä.

Yhdistyksen syyskokous on pidettävä marraskuun loppuun mennessä ja kevätkokous maaliskuun loppuun mennessä.

7§ Tilinpäätös, tilien ja hallinnon tarkastus
Tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on esitettävä tilintarkastajille 31.1. mennessä toiminnantarkastajille 28.2. mennessä yhdistyksen ja hallituksen pöytäkirjojen, hallituksen vuosikertomuksen ja muiden tarpeellisten asiakirjojen kanssa.
Tilintarkastajien Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta kevätkokousta.
Yhdistyksen vuosikokousta kevätkokousta varten hallitus laatii kertomuksen edellisen vuoden toiminnasta ja hallinnosta.
Vuosikokous
Yhdistyksen kokouksissa käsitellään seuraavat asiat:
 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat sekä ääntenlaskijat.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 4. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien toiminnantarkastajien lausunto. (Kevätkokous)
 5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. (Kevätkokous)
 6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, liittymis– ja jäsenmaksun suuruus sekä jäsenmaksusta myönnettävän alennuksen suuruus. (Syyskokous)
 7. Päätetään hallituksen jäsenten määrä. Valitaan hallituksen jäsenet. Valitaan hallituksen jäsenten joukosta hallituksen puheenjohtaja. (Kevätkokous)
 8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa toiminnantarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja varatoiminnantarkastaja. (Kevätkokous)
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.