Yleiset kokoukset

Sääntömääräiset yhdistyksen yleiset kokoukset pidetään kaksi kertaa vuodessa

Yleisiä kokouksia järjestetään kaksi kertaa vuodessa: kevätkokous vuoden alkupuolella ja syyskokous vuoden loppupuolella.

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 1.4 2023

****

Kirjanpitäjä Aino Kokko esitteli vuoden 2022 tilinpäätöksen. Ensin käytiin läpi tuloslaskelma, ja sen perään tase.

Yhdistyksen puheenjohtaja Sari Suominen esitteli toimintakertomuksen 2022.

Toiminnantarkastajat Pia Jarlas ja Leif Granholm esittelivät vuoden 2022 toiminnantarkastajien lausunnon.

Vahvistettiin vuoden 2022 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille

vuodelta 2022.

ERY-toimintakertomus-22.docx

***

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KEVÄTKOKOUDET 2020 – 2021

Vuosina 2020 – 2021 suurin osa kokouksista pidettiin etäkokouksina vallitsevan koronapandemian vuoksi.

Näin eteni yhleinen kevätkokous vuonna 2021

Aino Kokko esitteli vuoden 2020 tilinpäätöksen. Ensin käytiin läpi tuloslaskelma, ja sen perään tase. Yhdistyksen tuotot olivat vuonna 2020 lähes samat edelliseen vuoteen verrattuna, ja kulut hieman pienemmät edelliseen vuoteen verrattuna.

Sari Suominen esitteli toimintakertomuksen 2020. Toiminnankertomuksesta tuli ilmi, että yhdistyksen tulot koostuvat pääasiassa kokonaan jäsenmaksuilla, ja toimistotyöntekijän palkkakustannukset on katettu palkkatuella.

Tutustu ERY:n toimintakertomukseen 2020 —>

Toiminnantarkastajat Pia Jarlas ja Leif Granholm esittelivät vuoden 2020 toiminnantarkastajien lausunnon, missä ei ollut mitään huomautettavaa.

Vahvistettiin vuoden 2020 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2020.

Toimistonhoitajan vaihtuessa nyt väliaikaisesti, maksaa yhdistys hänen palkan 10h/vko huhti-kesäkuun ajan. Toimiston puhelinpäivystys 1.4. alkaen tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 10-15. Toimiston puhelimeen ja sähköpostiin laitetaan viestiä uusista ajoista.

***

***

Kevätkokous pidetään Helsingissä Oodissa sunnuntaina 1.4. 2023 klo 12.00 alkaen

jjjj

jjj

jjjj

Syyskokous 2020 pidetiin lauantaina 3.10. Helsingin keskustakirjasto Oodissa.

Valittiin ERY:lle uusi hallitus ja vahvistettiin ensi vuoden toimintasuunnitelma.

Tutustu ERY:n toimintasuunnitelmaan 2021 —->

Kutsu syyskokoukseen julkaistiin jäsenlehdessä ja Facebook -ryhmissä.

jjjjj

Yhdistyksen pitämät kokoukset vuonna 2020


19.1.2020 Hallituksen kokous
22.2.2020 Hallituksen kokous
15.3.2020 Hallituksen etäkokous

28.3.2020 Hallituksen etäkokous
25.4.2020 Hallituksen etäkokous

24.5.2020 Sääntömääräinen kevätkokous

7.6.2020 Hallituksen etäkokous
9.8.2020 Hallituksen etäkokous

3.10.2020 Sääntömääräinen syyskokous etänä

jjjj

Kevätkokous 2020 pidettiin 24.5. Helsingin keskustakirjasto Oodissa

Hallituksen puheenjohtaja Sari Suominen esitteli toimintakertomuksen 2019, toiminnantarkastuskertomuksen 2019 ja toiminnantarkastajien lausunnon 2019. 

Tutustu ERY:n toimintakertomukseen 2019 –>

Vahvistettiin vuoden 2019 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2019.

Tutustu kevätkokouksen pöytäkirjaan –>

jjjj

Yleinen syyskokous 2019 pidettiin lauantaina 16.11. Helsingin keskustakirjasto Oodissa.

Syyskokouksessa hyväksyttiin ensi vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio. Yhdistyksen toiminnan keskeisenä tavoitteena on jatkossa terveyden edistämisen lisäksi myös ilmastonmuutoksen hillitseminen.

Tutustu syyskokouksen pöytäkirjaan —>

Syyskokous 2019 vahvisti Yhdistyksen sääntömuutokset:

Elävä-raakaravinto-ry-säännöt-2018-alkaen-KORJATTU.docx

Kokouksessa valittiin hallitus ensi vuodeksi. Sari Suominen jatkaa yhdistyksen puheenjohtajana ja Haidi Luukkonen varapuheenjohtajana. Muut ensi vuoden hallituksen jäsenet ovat Georgi Shurupov, Heljä Etelämäki, Pia Jarlas ja Sari Piippo, joka toimii myös sihteerinä ja rahastonhoitajana.

ERY:n hallitus 2020

Toiminnantarkastajiksi valittiin Riika Savikoski-Singh ja Leif Granholm. Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Satu Moilanen.Jäsenmaksu ja siitä myönnettävä alennus päätettiin pitää ennallaan.

jjjjj

Yhdistyksen vuonna 2019 pitämät kokoukset:

13.1.2019 hallituksen kokous

3.3.2019 hallituksen kokous

17.3.2019 kevätkokous

28.4.2019 hallituksen kokous

6.6.2019 hallituksen kokous

4.8.2019 hallituksen kokous

15.9.2019 hallituksen kokous

20.10.2019 hallituksen kokous

16.11.2019 syyskokous

1.12.2019 hallituksen kokous

jjjj

Yhdistyksen uusi hallitus valitaan syyskokouksessa

Valtaa yhdistyksessä käyttää jäsenten yleinen kokous eli yhdistyksen vuosikokous ja syyskokous, mutta toimeenpanosta ja hallinnon pyörittämisestä huolehtii hallitus.

Sinäkin voisit tulla mukaan!

jjj

ERY:n hallituksen kokoukset

Hallituksen vastuulla on toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta.  Hallituksen kokouksia pyritään pitämään kerran kuukaudessa.

Kokouksen voi kutsua koolle puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen kokouksista laaditaan pöytäkirjat, jotka jaetaan sähköisesti kaikille hallituksen jäsenille.

kkkk

ERY:n hallituksen kokous 21.3.2012

Katso video, niin pääset mukaan hallituksen työhön!

 

 

Yhdistyksen nimen vaihto 02.11.2011

ERY:n hallituksen kokouksessa 2.11.2011 päätettiin yhdistyksen nimen muutoksesta. Mikä oli syy? Katso video:

jjjj

Kirjeessä ERY:n vuosikokkoukseen hallituksen puheejohtaja Aro Löf selittää mitä raakaravinto on ja miten se eroaa elävästä ravinnosta:

”Raaka on elävän ravinnon kanta-isä, ei toisinpäin. Lopulta kyse on kuitenkin samojen asioiden tavoittelusta mutta eri aikataulussa. Elävä ravinto on voimakkaita terapeuttisia vaikutuksia tuova ohjelma, kun taas raaka kasvisravinto on arkikäyttöön sopiva kokonaisuus, jolla ei välttämättä saavuteta samanlaisia terapeuttisia vaikutuksia kuin Elävällä ravinnolla. Ihmisten tarpeet ja halut vaihtelevat yksilöiden kohdalla todella paljon. Arvostamme todella paljon Elävän ravinnon historiaa, sen oppien osaajia ja terapeuttista lähestymistapaa ruokavalioon. Elävällä ravinnolla on vahva historia auttajana. Brian Clementin tilaisuudet vakuuttavat niin liikkeen synnyttäjien kuin tämän hetkisten toimijoiden olevan samalla asialla.

Raakaravintoa pidämme yleiskäyttöön helpommin sopivana ja houkuttelevana ”viitekehyksenä”, kun taas vakavasti sairaille puhumme elävästä ravinnosta.  Molemmat ”opit” ovat yhdistyksen peruspilareita ja niiden suhde tulee saattaa toisiaan tukevaksi, ei kilpailevaksi. Raakaravinto on tällä hetkellä paljon potentiaalia tarjoava käsite jonka hyödyntäminen on yhdistykselle ensisijaisen tärkeää. Kun asioita halutaan päivittää, pitää vain muistaa että ERY:n vahvassa perinteessä on niin paljon tietotaitoa, näkemystä ja elämänkokemusta, ettei tällaista voimavaraa ole varaa ajaa kauemmas”.

Oulussa 10.3.2012