Yhdistyksen visio

Toteuttaaksesi omat haaveesi sinun tulee huolehtia terveydestä. Hyvä terveys ja positiivinen mieli varmistavat haaveiden taloudelliset edellytykset.

Tiede on osoittanut, että ravinnon vaikutus ihmiskehoon on laajempi kuin monikaan ajattelee. Syöminen vaikuttaa paitsi fysiikkaamme, myös psyykeen, sillä ravinnolla on merkitystä myös aivojen kehitykseen ja toimintaan.

Elävän ravinnon yhdistyksen perustamisen yhteydessä lähes 36 vuotta sitten sen perustehtäväksi määriteltiin tiedon levittäminen elävästä ravinnosta ja sen parantavasta vaikutuksesta, sekä jäsenten tukeminen elävän ravinnon elämäntavan noudattamisessa.

Elävä raakaravinto ry:n tehtävä on ollut alusta lähtien tiedottaa elävästä ravinnosta terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Elävä raakaravinto ry (ERY) toimii foorumina ja kohtauspaikkana elävästä kasvisravinnosta kiinnostuneille.

Ravinnosta ja sen vaikutuksista puhutaan enemmän kuin koskaan

Ruoka-aineiden valinta ja valmistamismenetelmät ovat kuitenkin osaa kulttuuria ja identiteettiä, mikä tekee muutoksen vaikeaksi. Siksi asioita yksinkertaistetaan ja tartutaan yksittäisiin asioihin, kuten esimerkiksi hiilihydraatteihin, proteiineihin tai johonkin muuhun tiettyyn ruoka-aineeseen. Kuitenkin ravintoaineiden vaikutusta pitäisi tarkastella kokonaisuutena.

Elävä raakaravinto ry haluaa edistää tietoutta sekä parantavasta elävän ravinnon ohjelmasta että helposti lähestyttävästä raakaravinnosta. Molempia voidaan ja halutaan edistää saman yhdistyksen puitteissa.

Uusi raakaravintoliike on tuonut yhdistykseen paljon uusia jäseniä
Uusi raakaravintoliike on tuonut yhdistykseen paljon uusia jäseniä ja heidän myötään myös uutta näkökulmaa ravintoon. 

ERY tuo toiminnassaan esille myös kuumentamattoman kasvisruuan mahdollisuudet ilmaston lämpenemisen ehkäisyssä. Elävä raakaravinto on myös eettinen ratkaisu, joka suojelee eläimiä ihmisen aiheuttamalta kärsimykseltä. ERY pyrkii vaikuttamaan päättäjiin levittämällä tietoa siitä, että elävän raakaravinnon käyttöä edistämällä voi huomattavasti vähentää yhteiskunnan maksettaviksi koituvia terveydenhoitokustannuksia.

Onnistuaksesi elintapamuutoksessa tarvitset tietoa, harjoittelua ja sosiaalista tukea. Helpoin tapa oppia uusia elämäntapoja on tehdä sitä samanhenkisten ihmisten kanssa.