Riina

Vuonna 2000 Riina Verho lähti töihin Lontooseen. Jo tuolloin hän tunsi itsensä sairaaksi, sillä vuosia jatkunut huono syöminen oli johtanut monenlaisiin vaivoihin. Suomeen palattuaan Riina alkoi selvittää, mikä häntä vaivasi.

Muutoksen tärkein askel on tulla ensin tietoiseksi omista ajatusmalleista, toiminnasta ja kehon tarpeista. Riina Verho kertoo:

***

***

Uusien elämäntapojen omaksuminen on monivaiheista ja joskus pitkäkin oppimisprosessi. Fyysisten muutosten pohjalle tarvitaan henkisiä voimavaroja. Riina Verho kertoo, mitkä asiat auttavat muutoksen läpiviemisessä.

***

***

***

Monesti muutostarinoissa on tapana kertoa vain ne hyvät puolet, vaikka vaikeuksia ja ongelmia tulee aina. Mitkä asiat ovat ratkaisevia sen suhteen, että onnistut? Taustaksi tarvitaan riittäviä tietoja, mutta se ei yksin takaa, että muutos onnistuu. Sitoutuneisuus ja luottamus siihen mitä tehdään on kaikista tärkeintä.

Sitoudu muutokseen!

Tieto pitää soveltaa käytännön elämään arjessa. Riina Verho kertoo:

***

***