Sähköinen viestintä

 Yhdistyksen kotisivuja päivitetään säännöllisesti. Videopankkia kartutetaan yleisötapahtumista ja haastatteluista tehdyillä videoilla. Videoita säilytetään ilmaista säilytystilaa tarjoavassa Facebookissa ja Youtubessa. Videot linkitetään sieltä kotisivulle.

Aktiivinen keskustelu painottuu Facebookin puolelle. ERY:n Facebookin kahdessa ryhmässä (kaikille avoin ja jäsenille tarkoitettu) jaetaan tietoa ja kokemusta elävästä ravinnosta ja raakaravinnosta. Ajankohtaisiin ravintoa ja terveyttä koskeviin asioihin reagoidaan mahdollisimman nopeasti.