TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022

1. Yhdistyksen tehtävä

Elävän ravinnon yhdistys, nykyään Elävä raakaravinto ry, perustettiin yli 39 vuotta sitten. Yhdistyksen perustehtävä on tiedon levittäminen elävästä raakaravinnosta ja sen parantavasta vaikutuksesta sekä jäsenten tukeminen elävän ravinnon elämäntavan noudattamisessa.

Yhdistyksen perustehtävä on saamassa yhä suuremman painoarvon yhteiskunnassa, jossa niin kutsuttuihin elintapasairauksiin sairastutaan entistä nuorempina ja lasku niiden hoidosta yhteiskunnalle vain kasvaa.

Elintapasairaudesta parantuminen vaatii elintapojen johdonmukaista korjausta

ERY järjestää ruokakursseja, keskustelutilaisuuksia, julkaisee lehteä ja käyttää some-kanavia levittämään tietoa ja kokemusta elävän ravinnon ohjelman parantavasta vaikutuksesta.

Yksilötasolla moni on saanut elävästä raakaravinnosta apua terveyden ylläpitoon ja jopa parantunut elintapasairauksistaan myös siinä vaiheessa, kun lääketieteen keinot ovat loppuneet.

Onnistuminen perustuu tietämykseen, sitkeyteen ja harjoitteluun uuden ruokaohjelman toteuttamisessa. Yhteisön tuki on osoittautunut tässä prosessissa korvaamattomaksi.

Elintapojen korjauksella saavutetaan mittavaa yhteiskunnallista hyötyä

ERY haluaa edistää sitä, että ihmisen aiheuttamat ilmastonmuutoksista johtuvat ongelmat saadaan vähenemään ja terveydenhoitokustannusten jatkuva kasvupainotteinen käyrä saadaan kääntymään laskuun.

2. Talous

Yhdistyksen talous perustuu pääasiassa jäsenmaksuihin ja TE-toimiston myöntämään palkkatukeen. Vuoden 2022 tavoite on nostaa jäsenmäärää yhdistyksen talouden ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Palkkatuetun toimistotyöntekijän avulla yhdistyksen toiminnan pyörittämiseen liittyvät moninaiset tehtävät saadaan säännöllisesti hoidettua.

Yhdistys saa myös jonkin verran tuloja tuotemyynnistä ja järjestämällä yleisötilaisuuksia, pitämällä ruokakursseja sekä hakemalla apurahoja ja sponsorointia kohdennetusti eri hankkeisiin. Korona on estänyt lähikurssien ja yleisötilaisuuksien pitämisen ja tällä tavoin heikentänyt yhdistyksen taloustilannetta.

Yhdistyksen hallitus on pohtinut toimia, joilla saataisiin aikaan kustannussäästöjä. Lehden postitus on merkittävä kustannuserä, ja kustannuksia pyritään kattamaan hakemalla avustuksia painokuluihin sekä myymällä lehden ilmoitustilaa. Jakelukustannusten voimakas nousu vaatii, että jäsenille tarjotaan entistä näkyvämmin sähköistä jäsenlehteä.

3. Viestintä

3.1. Jäsenlehti

Vuonna 2022 yhdistys pyrkii julkaisemaan tuttuun tapaan neljä Elävän ravinnon ystävä -jäsenlehteä. Lehti edistää yhdistyksen perustehtävää: levittää tietoa elävän raakaravinnon käytön terveyttä edistävistä hyödyistä. Jäsenlehdessä julkaistaan reseptejä, joita lehden lukija voi soveltaa omassa keittiössään.

Jäsenlehden jokaisessa numerossa on myös kertomuksia lukijoiden omakohtaisista kokemuksista. Jäsenlehdistä siirretään yleisesti kiinnostavia juttuja myös yhdistyksen kotisivuille, joilta jutut ovat kenen tahansa luettavissa.

Uusia kirjoittajia etsitään koko ajan eri paikkakunnilta. Kaikki yhdistyksen jäsenet voivat ottaa aktiivisesti osaa lehden tekoon kirjoittajina, valokuvaajina ja ilmoitusten hankkijoina. Toimitustiimiin voi hakea kuvankäsittely- ja taittamistaitoisena vapaaehtoisena henkilönä tai harjoittelijana ottamalla yhteyttä yhdistykseen esimerkiksi sähköpostin kautta.

3.2. Sähköinen viestintä

Yhdistyksen kotisivujen tietosisältöä päivitetään säännöllisesti. Tietoa elävästä ravinnosta ja raakaravinnosta kartutetaan nettisivuille ja ajankohtaisiin ravintoa ja terveyttä koskeviin asioihin pyritään reagoimaan mahdollisimman nopeasti.

Yhdistyksellä on kaksi Facebook-sivua. Toinen niistä on suljettu ryhmä, johon pääsee jäseneksi ryhmän jäsenen kutsusta tai lähettämällä liittymispyynnön ylläpidolle. Keskustelu siinä on ajoittain hyvinkin vilkasta ja keskittyy elävään raakaravintoon ja kokemuksiin sen käytöstä.

Yhdistyksen julkinen Facebook-sivu on tiedotuskanava erilaisten tapahtumien ja kurssien mainonnassa. Sivun lukijamäärä on kasvanut vuosittain usealla sadalla henkilöllä. Sivuston näkyvyyttä lisätään päivittämällä aktiivisesti uutisia ja tapahtumatietoja. Myös tuotemainonnalla ja -arvonnoilla voidaan lisätä sivuston näkyvyyttä ja saada lisää seuraajia.

3.3. Sisäinen tiedottaminen

Yhdistyksen jäsenet ja myös sen toiminnasta kiinnostuneet voivat olla yhdistykseen yhteydessä sähköpostitse, Facebook- ja Instagram-tilien kautta tai puhelimitse puhelinaikoina.

Jäsentiedotteita yhdistyksen tulevista tapahtumista ja ajankohtaisista asioista lähetetään sähköpostitse jäsenlehden ilmestymiskertojen välissä.

4. ERY:n raakaruokakurssit

Vuonna 2021 lähikurssien sijasta jäsenille tarjottiin opetusvideoita, jossa elävän ravinnon kouluttajat kertovat elävästä raakaravinnosta sekä näyttävät, kuinka ruokia valmistetaan.

Opetusvideoiden tekeminen jatketaan. Uusien jäsenten houkuttelemiseksi osa  videoista tulee olemaan vain jäsenten käytössä.

4. 1 Muu kurssitoiminta

Yhdistys pyrkii jatkamaan vuonna 2019 aloitettujen, Raakaa meininkiä -reseptikirjaan perustuvien lähikurssien järjestämistä.

Yhdistys tukee raakaravinnon ja elävän ravinnon kouluttajia heidän työssään. Kouluttajien kaupallisista ilmoituksista yhdistyksen lehdessä yhdistys voi antaa 50 % alennuksen. Kouluttajat voivat ilmoittaa kursseista jäsenlehden ja yhdistyksen nettisivujen tiedotuspalstoilla, Facebookissa ja Instagramissa maksutta.

5. Yleisötilaisuudet

5.1. Yleisötapahtumat

Yleisötapahtumia pyritään järjestämään erikseen vuokrattavissa tiloissa koronatilanne huomioon ottaen. Helsingin keskustakirjasto Oodi on osoittautunut hyväksi paikaksi järjestää erilaisia kokoontumisia. Hallitus päättää tilaisuuksien järjestämisestä koronatilanteen mukaan ja ne voivat tarvittaessa olla myös erilaisia etätapahtumia, esimerkiksi videoluentoja tai podcasteja.

6. Yhdys- ja tukihenkilötoiminta

Yhdistys pyrkii kehittämään yhdyshenkilöverkostoaan. Yhdistyksellä on useita alueellisia yhdyshenkilöitä, ja heidän avullaan pyritään kehittämään paikallista toimintaa. Yhdyshenkilöiden tiedot ilmoitetaan kaikissa Elävän ravinnon ystävä -lehdissä ja yhdistyksen nettisivuilla.

7. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Elävä raakaravinto ry pyrkii kehittämään yhteistyötä kasvisruoka-alan toimijoiden, muun muassa Vegaaniliiton kanssa.

Tavoitteena on kasvattaa ERY:n yhteiskunnallista vaikuttavuutta

Yhdistys etsii uusia tapoja edistää alan tutkimusta ja jakaa käytännön tietoa elävästä raakaravinnosta. Yhdistyksen vaikutusta pääkaupunkiseudun ulkopuolella pyritään kasvattamaan kurssivideoiden avulla sekä lisäämällä yhdistyksen näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. Tarkoitus on vahvistaa jo olemassa olevaa jäsenkantaa ja laajentaa jäsenverkostoa.

Pyrimme kokoamaan yhteen kaikki ne, jotka haluavat edistää tietoutta elävästä raakaravinnosta ja sen käytön hyödyistä.

***

***