Yhdistys

Tietoa yhdistyksestä

Elävän ravinnon yhdistys ry on perustettu  vuonna 1983. Jäsenmäärä on noin 1000. Yhdistys on uskonnollisesti, poliittisesti ja taloudellisesti sitoutumaton. Yhdistyksen pääasiallinen tulolähde ovat jäsenmaksut, joiden pohjalta tehdään lehti, järjestetään tapahtumat ja kehitetään toimintaa eteenpäin.

Yhdistyksen tehtävät

Yhdistyksen tarkoituksena on levittää tietoa elävästä ravinnosta sekä olla yhdyssiteenä ja tukena asian harrastajille. Tarkoituksena on kannustaa ihmisiä omatoimisuuteen terveyden vaalimisessa.

Yhdistyksen toiminta

– julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää jäsenlehteä
– järjestää yleisötilaisuuksia
– järjestää pienryhmätoimintaa
– järjestää koulutusta, elävän raakaravinnon perus- ja jatkokursseja sekä puhelinneuvontaa
– myy elävän ravinnon kirjallisuutta