Kokoukset

Valtaa yhdistyksessä käyttää jäsenten yleinen kokous eli yhdistyksen vuosikokous ja syyskokous, mutta toimeenpanosta ja hallinnon pyörittämisestä huolehtii hallitus. Hallituksen vastuulla on toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta.  Yleisiä kokouksia järjestetään kaksi kertaa vuodessa: vuosikokous vuoden alkupuolella ja syyskokous vuoden loppupuolella.

Sääntöjen mukainen syyskokous pidetään 16. marraskuussa 2019.

Kutsu lähetetään viimeistään 14 päivää ennen kokousta. Tervetuloa mukaan! Sinäkin voisit tulla mukaan. Uusi hallitus valitaan syyskokouksessa. Lue kokouksesta lisää –>

Hallituksen kokouksia pyritään pitämään kerran kuukaudessa

Kokouksen voi kutsua koolle puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen kokouksista laaditaan pöytäkirjat, jotka jaetaan sähköisesti kaikille hallituksen jäsenille.

Tässä on esimerkkejä kokouksissa käytetyistä asiakirjoista:

ERY Hallituksen puheenjohtajan tervehdys 2013
ERY_Hallituksen_kokouksen pöytäkirja 21.3.2012
ERY Vuosikokous 2013 ASIALISTA
ERY toimintasuunnitelma 2013
ERY Tase 2012

ERY tuloslaskelma 2012
 

Katso video, niin pääset mukaan hallituksen työhön!

Elävän ravinnon yhdistys ry:n hallituksen kokous keskiviikkona 21.3.2012 klo 18.00 toimistossa.

ERY:n hallituksen kokouksessa 2.11.2011 päätettiin yhdistyksen nimen muutoksesta. Mikä oli syy? Katso video:

Kirjeessä ERY:n vuosikokkoukseen hallituksen puheejohtaja Aro Löf selittää mitä raakaravinto on ja miten se eroaa elävästä ravinnosta:

”Raaka on elävän ravinnon kanta-isä, ei toisinpäin. Lopulta kyse on kuitenkin samojen asioiden tavoittelusta mutta eri aikataulussa. Elävä ravinto on voimakkaita terapeuttisia vaikutuksia tuova ohjelma, kun taas raaka kasvisravinto on arkikäyttöön sopiva kokonaisuus, jolla ei välttämättä saavuteta samanlaisia terapeuttisia vaikutuksia kuin Elävällä ravinnolla. Ihmisten tarpeet ja halut vaihtelevat yksilöiden kohdalla todella paljon. Arvostamme todella paljon Elävän ravinnon historiaa, sen oppien osaajia ja terapeuttista lähestymistapaa ruokavalioon. Elävällä ravinnolla on vahva historia auttajana. Brian Clementin tilaisuudet vakuuttavat niin liikkeen synnyttäjien kuin tämän hetkisten toimijoiden olevan samalla asialla.

Raakaravintoa pidämme yleiskäyttöön helpommin sopivana ja houkuttelevana ”viitekehyksenä”, kun taas vakavasti sairaille puhumme elävästä ravinnosta.  Molemmat ”opit” ovat yhdistyksen peruspilareita ja niiden suhde tulee saattaa toisiaan tukevaksi, ei kilpailevaksi. Raakaravinto on tällä hetkellä paljon potentiaalia tarjoava käsite jonka hyödyntäminen on yhdistykselle ensisijaisen tärkeää. Kun asioita halutaan päivittää, pitää vain muistaa että ERY:n vahvassa perinteessä on niin paljon tietotaitoa, näkemystä ja elämänkokemusta, ettei tällaista voimavaraa ole varaa ajaa kauemmas”.

Oulussa 10.3.2012