Yleiset kokoukset

Sääntömääräiset yhdistyksen yleiset kokoukset pidetään kaksi kertaa vuodessa

Yleisiä kokouksia järjestetään kaksi kertaa vuodessa: kevätkokous vuoden alkupuolella ja syyskokous vuoden loppupuolella. Kaikki jäsenet voivat osallistua yleiseen kokoukseen. Myös muut kuin jäsenet voivat osallistua mutta he eivät voi äänestää.

Syyskokous 2020 pidetiin lauantaina 3.10. Helsingin keskustakirjasto Oodissa.

Valittiin ERY:lle uusi hallitus ja vahvistettiin ensi vuoden toimintasuunnitelma.

Tutustu ERY:n toimintasuunnitelma 2021 —->

Kutsu syyskokoukseen julkaistiin jäsenlehdessä ja Facebook -ryhmissä.

Kevätkokous 2020 pidettiin 24.5. Helsingin keskustakirjasto Oodissa

Hallituksen puheenjohtaja Sari Suominen esitteli toimintakertomuksen 2019, toiminnantarkastuskertomuksen 2019 ja toiminnantarkastajien lausunnon 2019. 

Tutustu ERY:n toimintakertomukseen 2019 –>

Vahvistettiin vuoden 2019 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2019.

Tutustu kevätkokouksen pöytäkirjaan –>

Yleinen syyskokous 2019 pidettiin lauantaina 16.11. Helsingin keskustakirjasto Oodissa.

Syyskokouksessa hyväksyttiin ensi vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio. Yhdistyksen toiminnan keskeisenä tavoitteena on jatkossa terveyden edistämisen lisäksi myös ilmastonmuutoksen hillitseminen.

Tutustu syyskokouksen pöytäkirjaan —>

Syyskokous 2019 vahvisti myös Yhdistyksen sääntömuutokset:

Elävä-raakaravinto-ry-säännöt-2018-alkaen-KORJATTU.docx

Kokouksessa valittiin hallitus ensi vuodeksi. Sari Suominen jatkaa yhdistyksen puheenjohtajana ja Haidi Luukkonen varapuheenjohtajana. Muut ensi vuoden hallituksen jäsenet ovat Georgi Shurupov, Heljä Etelämäki, Pia Jarlas ja Sari Piippo, joka toimii myös sihteerinä ja rahastonhoitajana.

ERY:n hallitus 2020

Toiminnantarkastajiksi valittiin Riika Savikoski-Singh ja Leif Granholm. Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Satu Moilanen.Jäsenmaksu ja siitä myönnettävä alennus päätettiin pitää ennallaan.

Yhdistyksen vuonna 2019 pitämät kokoukset:

13.1.2019 hallituksen kokous

3.3.2019 hallituksen kokous

17.3.2019 kevätkokous

28.4.2019 hallituksen kokous

6.6.2019 hallituksen kokous

4.8.2019 hallituksen kokous

15.9.2019 hallituksen kokous

20.10.2019 hallituksen kokous

16.11.2019 syyskokous

1.12.2019 hallituksen kokous

Yhdistyksen uusi hallitus valitaan syyskokouksessa

Valtaa yhdistyksessä käyttää jäsenten yleinen kokous eli yhdistyksen vuosikokous ja syyskokous, mutta toimeenpanosta ja hallinnon pyörittämisestä huolehtii hallitus.

Sinäkin voisit tulla mukaan!

ERY:n hallituksen kokoukset

Hallituksen vastuulla on toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta.  Hallituksen kokouksia pyritään pitämään kerran kuukaudessa.

Kokouksen voi kutsua koolle puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen kokouksista laaditaan pöytäkirjat, jotka jaetaan sähköisesti kaikille hallituksen jäsenille.

ERY:n hallituksen kokous 21.3.2012

Katso video, niin pääset mukaan hallituksen työhön!

Nämä asiakirjat käytettiin kokouksessa:

ERY_Hallituksen_kokouksen pöytäkirja 21.3.2012
ERY Tase 2012
ERY tuloslaskelma 2012
 

Yhdistyksen nimen vaihto

ERY:n hallituksen kokouksessa 2.11.2011 päätettiin yhdistyksen nimen muutoksesta. Mikä oli syy? Katso video:

Kirjeessä ERY:n vuosikokkoukseen hallituksen puheejohtaja Aro Löf selittää mitä raakaravinto on ja miten se eroaa elävästä ravinnosta:

”Raaka on elävän ravinnon kanta-isä, ei toisinpäin. Lopulta kyse on kuitenkin samojen asioiden tavoittelusta mutta eri aikataulussa. Elävä ravinto on voimakkaita terapeuttisia vaikutuksia tuova ohjelma, kun taas raaka kasvisravinto on arkikäyttöön sopiva kokonaisuus, jolla ei välttämättä saavuteta samanlaisia terapeuttisia vaikutuksia kuin Elävällä ravinnolla. Ihmisten tarpeet ja halut vaihtelevat yksilöiden kohdalla todella paljon. Arvostamme todella paljon Elävän ravinnon historiaa, sen oppien osaajia ja terapeuttista lähestymistapaa ruokavalioon. Elävällä ravinnolla on vahva historia auttajana. Brian Clementin tilaisuudet vakuuttavat niin liikkeen synnyttäjien kuin tämän hetkisten toimijoiden olevan samalla asialla.

Raakaravintoa pidämme yleiskäyttöön helpommin sopivana ja houkuttelevana ”viitekehyksenä”, kun taas vakavasti sairaille puhumme elävästä ravinnosta.  Molemmat ”opit” ovat yhdistyksen peruspilareita ja niiden suhde tulee saattaa toisiaan tukevaksi, ei kilpailevaksi. Raakaravinto on tällä hetkellä paljon potentiaalia tarjoava käsite jonka hyödyntäminen on yhdistykselle ensisijaisen tärkeää. Kun asioita halutaan päivittää, pitää vain muistaa että ERY:n vahvassa perinteessä on niin paljon tietotaitoa, näkemystä ja elämänkokemusta, ettei tällaista voimavaraa ole varaa ajaa kauemmas”.

Oulussa 10.3.2012