Hallitus

Yhdistyksen hallitus 2018

Sirpa Kallatsa, puheenjohtaja, sirpa.kallatsa (at) gmail.com
Georgi Shurupov, varapuheenjohtaja
Riitta Suominen, rahastonhoitaja
Sari Häivölä, sihteeri
Ulla-Maija Arminen
Jenni Alasuutari
Sara La Mela

Varajäsenet:
Johanna Rajamäki
Katja Lavanni

Elävän ravinnon yhdistys ry on perustettu  vuonna 1983. Jäsenmäärä on noin 1000. Yhdistys on uskonnollisesti, poliittisesti ja taloudellisesti sitoutumaton.

Yhdistyksen tehtävät

Yhdistyksen tarkoituksena on levittää tietoa elävästä ravinnosta sekä olla yhdyssiteenä ja tukena asian harrastajille. Tarkoituksena on kannustaa ihmisiä omatoimisuuteen terveyden vaalimisessa.

Yhdistyksen toiminta

– julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää jäsenlehteä
– järjestää yleisötilaisuuksia
– järjestää pienryhmätoimintaa
– järjestää koulutusta, elävän raakaravinnon perus- ja jatkokursseja sekä puhelinneuvontaa
– myy elävän ravinnon kirjallisuutta